Home Orthodontie

Orthodontie

Orthodontie

Bij orthodontie gaat het om het corrigeren van de stand van de tanden en de kaken. Meestal gebeurt dat door middel van een beugel die de patiënt langere tijd draagt. Er zijn diverse soorten beugels. Het is afhankelijk van de gebitssituatie voor welke beugel wordt gekozen.

Orthodontie kan noodzakelijk zijn om goed te kunnen eten en praten. Daarnaast is een recht en regelmatig gebit gemakkelijker schoon te houden dan een gebit dat schots en scheef staat.

Verder wordt orthodontie vaak gedaan om een mooier gebit te krijgen. Mensen met een mooie glimlach voelen zich sociaal zekerder en hebben vaak ook meer succes in het leven.

Een orthodontische behandeling kan pas starten na uitgebreide diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Na toestemming (informed consent) van de patiënt od diens ouders of verzorgers kan de behandeling starten.