Home Vereniging

Vereniging

De Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VTvO) is een vereniging van tandartsen met interesse in orthodontie. De vereniging bevordert orthodontie door tandartsen. Onder meer door:

  • het organiseren van cursussen, congressen en lezingen;
  • belangenbehartiging van tandarts voor orthodontie in hun beroepsuitoefening bij onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en andere overheidsinstellingen;
  • advisering van en overleg met de beroepsverenigingen van tandartsen: de KNMT en de ANT
  • bevordering van kwaliteit van de zorgverlening door tandartsen voor orthodontie en
  • behartigen van belangen van leden in de orthodontische praktijkvoering.

Iedere tandarts kan lid worden van de VTvO. De meeste leden doen orthodontische behandelingen in hun tandartspraktijk, waarbij het volume nogal verschilt. Sommigen doen dat slechts enkele malen per jaar, terwijl anderen daar een groot deel van of zelfs al hun tijd aan besteden.

Essentieel onderdeel van de VTvO is het Orthodontisch Kwaliteitsregister, kortweg OK Register. Hierin zijn opgenomen de tandartsen voor orthodontie die voldoen aan de extra eisen zoals die zijn gesteld in het VTvO Kwaliteitsreglement.
Het OK Register is in 2012 in het leven geroepen door de VTvO om de kwaliteit van de aangesloten tandartsen of orthodontisten zichtbaar te maken en de aangesloten leden uit te dagen zich verder te ontwikkelen.