Home Voordelen

Voordelen

De Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VTvO) is een vereniging van tandartsen met interesse voor orthodontie. De vereniging bevordert orthodontie door tandartsen. Onder meer door:

  • het organiseren van cursussen, congressen en lezingen;
  • belangenbehartiging van tandarts voor orthodontie in hun beroepsuitoefening bij onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en andere overheidsinstellingen;
  • advisering van en overleg met de beroepsverenigingen van tandartsen: de KNMT en de ANT
  • bevordering van kwaliteit van de zorgverlening door tandartsen voor orthodontie en
  • behartigen van belangen van leden in de orthodontische praktijkvoering.

Iedere tandarts kan lid worden van de VTvO. De meeste leden doen orthodontische behandelingen in hun tandartspraktijk, waarbij het volume nogal verschilt. Sommigen doen dat slechts enkele malen per jaar, terwijl anderen daar een groot deel van hun tijd of zelfs volledig aan besteden.

Lid worden

Als lid van Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VTvO) bieden wij u advies over opleiding en training, een jaarlijks congres met korting voor leden, het delen van kennis en ervaring en meer.